zaterdag 4 juli 2020

Nieuwsberichten

Centrum Heythuysen investeert in meer kerstverlichting en verdere optimalisering kern

Er komt dit jaar fors meer kerstverlichting in het winkelhart van Heythuysen dan voorheen.

Er worden onder meer drie lichtbogen met ‘Welkom in Heythuysen’ opgehangen bij de ingangen van het centrum en in de bomen langs de Dorpsstraat komen meerdere lichtbollen. De verlichting zal 1 november worden opgehangen en branden tot halverwege januari.

De uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door een flinke ophoging van het budget voor de komende vier jaar: van vier- naar vijftienduizend euro. De helft komt voort uit de Bedrijven Investeringszone (BIZ) waarin de winkeliers in Heythuysen zijn verenigd. Het overige deel komt vanuit de vastgoedeigenaren, de BIZ partners zijn: Hub Schroen, Renschdeal Groep; Marcel van Rensch, Heerschap Groep; John Heerschap, Penders Voetzorg; Henk Engelen en Henk Kurstjens.

„Dit is een heugelijk moment voor de BIZ”, aldus centrummanager Hans Brouwers. „We zijn al een tijd bezig en konden wel een succesje gebruiken.”

 

Groen licht voor aanpak kern Heythuysen.

Al lange tijd is de onveilige situatie in de dorpskern van Heythuysen velen een doorn in het oog. Onlangs werd dan eindelijk actie aangekondigd, nadat in samenspraak met inwoners en ondernemers gekeken is naar mogelijke oplossingen. 

Wethouder Stan Backus (Ronduit Open): ‘We gaan voor een toekomstbestendig en levendig centrum van Heythuysen. Een winkelcentrum dat goed bereikbaar, schoon, veilig en prettig winkelen is. Mensen ervaren een gevoel van verkeersonveiligheid. Maatregelen om dit gevoel weg te nemen, zijn niet zo eenvoudig. Daarom hebben we gekeken naar oplossingen op de korte- en middellange termijn. Uiteraard moeten we met zijn allen blijven bekijken of dit de meest wenselijke maatregelen zijn.’

Pin & ride

De gemeente heeft bureau Kragten onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid van het centrum in Heythuysen, met name voor de Dorpstraat en Stationsstraat. Uit dit onderzoek zijn een aantal verbetervoorstellen gekomen. Zo wordt voorgesteld de voorrangssituaties bij kruisingen te verduidelijken, parkeervakken te vervangen of te verplaatsen, op locaties waar regelmatig fout geparkeerd wordt (smalle) groenvoorziening of wegmeubilair te plaatsen en pin & ride parkeerplaatsen aan te leggen bij de pinautomaten.

Leidingen

Uit het onderzoek is verder naar voren gekomen dat er geen aanleiding is om de Dorpstraat af te sluiten, terwijl dit een wens is van de dorpsraad. Indien na realisatie van de eerste maatregelen een aanhoudend gevoel van verkeersonveiligheid blijft, wordt verder onderzoek echter niet uitgesloten. Door de gemeente Leudal wordt nu eerst een schetsontwerp opgesteld, aan de hand van de verbetervoorstellen. Dit om te beoordelen of de maatregelen ook uitvoerbaar zijn in verband met aanwezige kabels, leidingen en de maatvoering. Het ontwerp wordt daarna aan inwoners en ondernemers voorgelegd.

 

Bron: Dagblad de Limburger en Leudal.Nieuws.nl