zondag 5 april 2020

Nieuwsberichten

Stagnatie centrum Heythuysen dreigt

Bron: Dagblad De Limburger. Woensdag 31 oktober 2018. © Copyright 2013

(Schrijver: Remco Koumans)

Traagheid aan de kant van de gemeente Leudal doet de ontwikkeling van het centrum van Heythuysen stagneren. Dat stelt centrummanager Hans Brouwers.

Brouwers werd in februari aangesteld als parttime centrummanager nadat er in Heythuysen een bedrijveninvesteringszone (biz) was opgericht. Inmiddels is Brouwers al enige tijd gestopt met het maken van uren omdat zaken aan de kant van de gemeente blijven liggen, zo stelt hij.

"De biz-organisatie staat inmiddels. En we hebben ook al langere tijd duidelijk wat wij vinden dat er moet gebeuren om het winkelhart van Heythuysen aantrekkelijker te maken. Vooral de verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp. Daar zijn snelle winstpunten te behalen, maar de gemeente komt maar niet tot actie.”

Zebrapaden

Acties waar al langer om wordt gevraagd is onder meer het inperken van laad- en lostijden in het centrum, de aanleg van zebrapaden en snelheidsremmende maatregelen op onder meer de Dorpsstraat. Brouwers krijgt in zijn standpunt bijval van Henk Kurstjens, bestuurslid van de biz. "Laat ik voorop stellen dat we in Heythuysen veel zaken prima voor elkaar hebben. Winkelleegstand hebben we hier bijvoorbeeld nagenoeg niet. Daar werken ondernemers hard aan. De verkeersveiligheid, daar moet echter snel wat aan gebeuren, alleen wachten we daar al heel lang op.”

Stappenplan

Als het aan Kurstjens ligt komt de gemeente op korte termijn met een stappenplan waarin ook concrete data staan genoemd voor het nemen van de maatregelen. "Wat we niet moeten hebben is dat de ontwikkeling stagneert omdat van de kant van de gemeente actie uitblijft. Zaken waar we al ruim een jaar om vragen worden niet opgepakt. Als uitleg krijgen we dat dat te maken heeft met personele wisselingen.  Als je Heythuysen aanwijst als dè winkelplek van Leudal, dan schept dat ook verplichtingen. Kom je die niet na, dan loop je kans dat het vertrouwen van ondernemers in de gemeente verdwijnt.”

Onveilig

De gemeente laat in een reactie weten de kritiek te herkennen. "We willen als gemeente verder ingaan op de vraag: ‘hoe onveilig is de centrumomgeving?’ Dit willen we samen met de dorpsraad, de ondernemers en omwonenden nader onderzoeken. Om vervolgens te kijken naar wenselijke aanpassingen”,  laat een woordvoerster van de gemeente weten. "Dat dit wat langer op zich laat wachten heeft te maken met personele wisselingen.”